Regulamin

Regulamin

Bezpieczeństwo Dla nas to podstawa!

Dokładamy wszelkich starań, by nasz Park był jak najbezpieczniejszy, a urządzenia w nim zainstalowane posiadały stosowne certyfikaty bezpieczeństwa.

Choć ze swej strony dokładamy wszelkich starań by zabawa na terenie parku była bezpieczna, najistotniejszym elementem jest zachowanie naszych gości. Niestosowanie się do Regulaminu Parku, jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, stwarza ryzyko urazu.

Bezpieczny Park Linowy
Bezpieczny Park Linowy

REGULAMIN PARKU LINOWEGO

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko. 
 3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm.
 4. Osoby o niższym wzroście mogą korzystać z parku linowego także po zastosowaniu specjalnych atestowanych taśm przedłużających.
 5. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
 6. Na trasach parku z asekuracją własną (z uprzężami) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą – ciągły dozór fizyczny, dzieci w wieku 6 - 8 lat muszą korzystać z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym.
 7. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji parku linowego.
 8. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 9. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
 10. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
 11. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 12. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
 13. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:
  1. Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku.
  2. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
  3. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny lub zakładany jest pod jego kontrolą.
  4. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
  5. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów.
  6. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
  7. Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
  8. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
  9. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
  10. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
  11. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona, dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym.
  12. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży.
  13. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
  14. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
  15. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
  16. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
  17. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
  18. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do pętli asekuracyjnej.
  19. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.  Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
  20. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
  21. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod trasami parku i w pobliżu zjazdów.
  22. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego. Zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
  23. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
  24. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
  25. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
  26. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.  Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
  27. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
 14. Jeśli na parku spotkamy przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:
  1. Asekuracja ze stalowych pętli
   1. Stosować zasady przepinania ujęte wyżej oraz:
   2. Karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa) 2. Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego
  2. Za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć na dół karabinek urządzenia samohamownego.
   1. Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka urządzenia samohamownego do punktu centralnego uprzęży. Przynajmniej jeden karabinek lonży należy wpiąć w oczko nad karabinkiem urządzenia samohamownego.
   2. Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego.
   3. Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę
   4. UWAGA!! Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego 140 kg. Osoby cięższe nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.


Regulamin do pobrania

Wzory oświadczeń

Certyfikat Bezpieczeństwa